Denne tekst som flyveblad.

Statskup i USA forhindret!

Frankrig kasserer EU-traktaten.

Lyndon LaRouche har længe sat spørgsmålstegn ved den amerikanske præsidents mentale tilstand. Her ses Bush, mens han planlægger sit besøg til Danmark den 6. juli.

København 5. juni 2005

Den franske befolknings tydelige "Non" til EU's forfatningstraktat ved folkeafstemningen den 29. maj har sammen med det højlydte hollandske "Nee" den 1. juni endegyldigt og uigenkaldeligt deponeret forfatningstraktaten på historiens losseplads.

Det giver Danmark og resten af Europa en ny chance. Specielt fordi en tværpolitisk aftale mellem 14 senatorer i USA formåede at forhindre det truende statskup, som Det hvide Hus forsøgte at gennemføre. Det har skabt en helt ny politisk situation i USA og dermed internationalt.

Mens opmærksomheden her i Europa samlede sig om Gerhard Schröders valgnederlag i den tyske delstat Nordrhein-Westfalen, hans efterfølgende annoncering af nyvalg til september og den forestående franske afstemning om forfatningstraktaten, fandt et endnu vigtigere slag sted i Det amerikanske Senat. Bush/Cheney-administrationen forsøgte i forbindelse med en række dommerudnævnelser at gennemføre et statskup mod forfatningen. I en erklæringen med titlen: "Red vores amerikanske forfatning" opfordrede den amerikanske økonom og tidligere præsidentkandidat Lyndon LaRouche den amerikanske befolkning til at gå til modstand. Han sammenlignede Det hvide Hus' forsøg på at underkue det amerikanske senat, med Hitlers brug af Rigsdagsbrandforordningen den 28. februar 1933, der førte til Hitlers de facto indførelse af det diktatur, der først stoppede ved Hitlers selvmord i slutningen af 2. Verdenskrig. En tværpolitiske koalition, bestående af syv demokratiske og syv republikanske senatorer under ledelse af senator Byrd og senator Warner, slog angrebet tilbage. Man "reddede republikken", som senator Byrd udtrykte det og har udløst et dramatisk politisk jordskælv.

Dermed har vi fået et fundament for at imødegå to dramatiske trusler, der som et Damoklessværd hænger over verden: 1) Præventive atomangreb mod Nordkorea og Iran, som amerikanske neokonservative med vicepræsident Cheney i spidsen ønsker at gennemføre og 2) et nært forestående sammenbrud af et ukendt antal hedgefonde (hemmelighedsfulde investeringsfonde, der normalt har højt gearede spekulative investeringer) og et medfølgende kollaps af det globale finanssystem. For at imødegå disse trusler behøves den samme type tværpolitisk samarbejde mellem demokrater og traditionelt tænkende republikanere, som netop har afværget angrebet på USA's forfatning. Dertil kommer en genoplivning af Franklin D. Roosevelt-traditionen og hans New Deal fra 1930'erne.

I Europa har vi fået en ny chance med den franske og hollandske befolknings nej til en fortsættelse af den europæiske elites nuværende EU-projekt. Det primære formål med EU's forfatningstraktat var at gøre den nuværende "globaliserings"- og frihandelspolitik _ hvor det er de stærkeste finansinteresser, der bestemmer og samtidigt beriger sig på størstedelen af befolkningens bekostning _ til lov for evig tid. Den ville have forhindret nationalstaterne i at gennemføre den type løsninger på den økonomiske krise, som Franklin D. Roosevelt gennemførte i USA i 1930'erne. Nu har Europa muligheden for at finde en ny plan, der både adresserer den akutte krise og sætter gang i den økonomiske opbygning af Europa og dermed sikrer det almene vel og vores fremtidige velfærd. Men tiden er knap. Unionsplanernes fald betyder en kraftig underminering af euroens fundament, og det truer med at forværre den allerede komplekse økonomiske krise.

Schiller Instituttet i Danmark vil sammen med vore allierede i resten af Europa og oppositionen i USA mobilisere for at få løsningen på bordet i form af det nye Bretton Woods-finanssystem i Franklin D. Roosevelts ånd, der giver os en vej ud af krisen. Ingen hovsaløsninger kan redde det nuværende spekulationsbaserede finanssystem, der allerede i de kommende uger trues af et ukontrolleret hedgefondekollaps. Et kollaps, der kan vælte det internationale finanssystem og dermed også verdens realøkonomi, med de millioner af mennesker, der befinder sig i den. Et første skridt på vejen er derfor en regulering af disse hedgefonde i et opgør med de neokonservative kredse, der aktivt støtter den uhæmmede kapitalismes altødelæggende angreb på europæiske firmaer.

Det tværpolitiske samarbejde mellem demokratiske og republikanske senatorer i USA har skabt grundlaget for en ny type samarbejde; ikke et formelt partipolitisk samarbejde, men et samarbejde blandt kredse, der i disse truende tider sætter det almene vel over smålige egeninteresser. Et sådant samarbejde må også fungere på tværs af landegrænser, for at forhindre nye krige og konflikter der kan føre til krig. Den krig Cheney og hans gode ven John Bolton forsøger at fremprovokere, vil ikke blive udkæmpet med konventionelle våben som i Irak, men med taktiske atomvåben som det er muligt under USA's nye atomvåbendoktrin. (Den danske politiske diskussion om at legitimere angrebskrige uden om FN må i den sammenhæng være udtænkt under et momentant anfald af sindssyge). Dernæst er en ny, retfærdig økonomisk verdensorden mere presserende end nogensinde.

I Den amerikanske Kongres _ specielt i Senatet _ er åbenheden overfor de økonomiske programmer, Lyndon LaRouche har foreslået, vokset enormt. Blandt dem er et program, der kan redde den bankerotte amerikanske bilsektor, gennem at omstille den til produktion af grundlæggende amerikansk infrastruktur, som f.eks. et moderne jernbanenet, og lade USA vende tilbage til Franklin D. Roosevelts politik: et nyt Bretton Woods-finanssystem og en "New Deal"! Det giver Danmark og Europa nogle at samarbejde med, så vi har en vej ud af den nuværende krise.

Schiller Instituttet og LYM, LaRouches Ungdomsbevægelse, vil gå foran for at sikre, at de mulige løsninger til den nuværende krise er på bordet og give alle i Danmark mulighed for aktivt at bidrage til deres gennemførelse. For en gangs skyld var der også godt nyt fra Amerika. Skeptikere, sortseere og kulturpessimister må nu erkende det: Lyndon LaRouche og Schiller Instituttet har løsninger, løsninger _ der i modsætning til den netop forkastede forfatningstraktat _ gør det muligt for os at overleve det forestående sammenbrud i det internationale finanssystem. Vi er begyndt at vinde. Det skal vi fortsætte med. Gå derfor med i kampagnen!

1. Beskat hedgefondene, som et første skridt til at sikre gennemskuelighed i den gigantiske derivathandel.

2. Sammenkald omgående en regeringskonference, der kan etablere et nyt Bretton Woods-finanssystem.

3. Opbyg den Eurasiske Landbro _ det 21. århundredes fredsvision.

4. Danmark må igangsætte et statsligt investeringsprogram på 60 mia. kr. årligt, der vil medføre skabelsen af 300.000 nye produktive arbejdspladser. Det er alternativet til nedskæringer, "ældrebyrde" og afskaffelse af velfærdssamfundet.

5. Etabler en international 50-årig aftale, der inspireret af princippet fra den Vestfalske Fred om "den andens fordel", sikrer udvikling og fordeling af essentielle råstoffer over hele verden, så alle får tilgang til nødvendige råstoffer til rimelige priser.

6. En tilbagevenden til videnskabeligt og teknologisk fremskridt med bl.a. et forceret program for udbygningen af den internationale elforsyning gennem bygningen af nye, sikre kernekraftværker.

7. Vi behøver en renæssance for den klassiske kultur og uddannelse.