Schiller Instituttet deltager i Folketingets høring om fødevarekrisen

   Den 23. juni 2008 havde Folketingets Udenrigsudvalg en høring om den internationale fødevarekrise i Landstingssalen på Christiansborg med udvalgets formand Gitte Seeberg som ordstyrer. Høringen fandt sted fire uger efter Schiller Instituttets foretræde om fødevarekrisen for udvalget. Fire eksperter var blevet inviteret til at belyse årsagerne til krisen og komme med forslag til håndtering af den. Fem medlemmer af Schiller Instituttet, med formanden Tom Gillesberg i spidsen, deltog i debatten og cirkulerede vores nye kampagneavis om fødevarekrisens løsning.

 

 
 

 

Klik her for at lytte til hele høringen (3 timer og 18 min.)

Se Schiller Instituttets indlæg nedenfor.

Article about the hearing by the Schiller Institute in English

 

Velkomst og introduktion:

   Gitte Seeberg, Udenrigsudvalgets formand

 

 

 

Årsagerne til den globale fødevarekrise og konsekvenserne for de fattigste lande:

   Prof. Henrik Hansen, Københavns Universitet, Fødevareøkonomisk Institut

Professor Henrik Hansens oplæg.pdf (PDF) (diagrammer til foredraget)

   Desværre var Henrik Hansens foredrag et forsøg på at "bevise", at der ikke er en fødevarekrise, men blot en "mediehype" (på trods af, at hans egne diagrammer viser, at fødevareforsyningen pr. person er holdt op med at vokse i de seneste tyve år). Han konkluderede derfor, at politikerne ikke skal gribe ind, men overlade det hele til markedskræfterne. Konsekvenserne for de 800 millioner sultne og underernærede bekymrede ikke økonomen, da han, som han sagde, ikke er professor i etik.

 

 

Analyse af årsagerne til den globale fødevarekrise og konsekvenserne for nødhjælpsindsatsen - hvordan tilrettelægges den fremtidige nødhjælpsindsats bedst muligt?

Torben Due, World Food Program (WFP), Direktør for program management division

   Due talte om fødevarekrisens konsekvenser for de fattigste nationer og hvorledes underernæring og sult har negativ indflydelse på den fremtidige udvikling i de berørte nationer, bl.a. ved at børns erkendelsesmæssige potentiale påvirkes.

 

 

 

 

Derefter var der spørgsmål og debat. I anden runde spørgsmål kom Tom Gillesberg med følgende indlæg:

Tom Gillesbergs indlæg (begynder 01:22:00):

Jeg er formanden for Schiller Instituttet. Vi har en kampagne, hvor vi op til FAO’s møde [i Rom 3.-5. juni] har sagt, at man faktisk skal diskutere en fordobling af fødevareproduktionen. Og det, der ligesom mangler i alt det her, er, hvorfor over de sidste 20 år produktionen per person er faldet her i verden. Det er resultatet af en bevidst politik. Det er fordi man har haft Verdenshandelsorganisationen WTO, der simpelthen er gået ind med kanonbådsdiplomati og har tvunget lande til at opgive deres nationale fødevareprogrammer.

Hvis vi skal ud af denne situation, så må man tilbage til det, vi havde i efterkrigstiden, hvor det faktisk gik fremad, hvor man sagde, at hvert land skal have lov til en national produktion af fødevarer, der sikrer det land nogenlunde. Så kan der så være lidt ekstra [produktion] rundt omkring. Men det er netop det, man har forbudt, pga. økonomer der har sagt, at man ikke vil have, at man regulerer markedet.  Og det her er skriften på væggen. Hvis ikke vi kan reagere på, at vi står med en global fødevarekrise og erkende, at [det er resultatet af ]den politik vi har haft med global liberalisering og at markederne skal bestemme det hele. Hvis ikke vi kan forstå det, så falder verden fra hinanden. Man må simpelthen erkende at økonomerne har taget fejl, at hele den økonomiske liberalisme har taget fejl. Nu må vi gå ind fra politikernes side og sørge for national fødevareproduktion rundt omkring - regulere markedet. Når vi så ser de her enorme spekulationstoppe, som vi har set, så er det politikernes ansvar at gribe ind og stoppe den spekulation og sige: ”Fødevarer er noget vi alle skal have, det er for vigtigt til at lade markedsmekanismerne bestemme. Vi har et politisk ansvar og må sørge for, at alle kan få den mad, de skal have”.

 

Den globale fødevarekrise og udviklingslandenes muligheder for udvikling af landbrug og økonomisk vækst - hvordan støttes udviklingslandene bedst i at få gang i landbruget og økonomisk vækst i et længere perspektiv?

   Prof. Per Pinstrup-Andersen, Cornell University

Professor Per Pinstrup-Andersen oplæg.doc (HTM)
Professor Per Pinstrup-Andersen oplæg.doc (PDF)

   Pinstrup-Andersen viste, at forudsætninger for at det fri markedet kan fungere i lavindkomst-nationer er langsigtede investeringer i transportinfrastruktur, sundhed, uddannelse og forskning, som private ikke kan sørge for. Derfor bør u-landsbistand bl.a. fokuseres på disse områder og støtte til lokal landbrugsudvikling.

 

 

 

Konsekvenserne af den globale fødevarekrise, hvad er udfordringerne for dansk og europæisk udviklingspolitik (bistand, handel, biobrændstof)?

   Morten Emil Hansen, Folkekirkens Nødhjælps politisk rådgiver, NGO-forum koordinator

Morten Emil Hansen oplæg.pdf (PDF) (diasbilleder der blev brugt ved foredraget)

   Fødevarekrisen hænger sammen med finanskrisen, oliekrisen og andre internationale kriser og må ses og løses i en større sammenhæng. Hvorfor kan man bruge 1000 milliarder dollars på at løse finanskrisen men kun langt mindre beløb på fødevarekrisen?

 

Spørgsmål og debat:

Schiller Instituttets Feride Istogu Gillesbergs  kommentar og spørgsmål (begynder 2:50:54))

Om LaRouches "mad for fred" og en global New Deal.

 

 

 

 

 

 

Schiller Instituttets Carlos Brobjergs spørgsmål (begynder 03:08:47):

Om et nyt Bretton Woods-finanssystem, som bliver støttet af Italiens Finansminister Tremonti og Lyndon LaRouche.

 

 

 

 

 

 

Afslutning ved formand Gitte Seeberg.

 

Gitte Seeberg, formand Udenrigsudvalg

 

Prof. Henrik Hansen, Fødevareøkonomisk Institut

 

Torben Due, World Food Program

 

 

 

Tom Gillesberg, Schiller Instituttets formand

 

 

 

Prof. Per Pinstrup-Andersen, Cornell Univ.

 

Morten Emil Hansen, Folkekirkens Nødhjælp

 

Feride Istogu Gillesberg, Schiller Instituttet

 

Carlos Brobjerg, Schiller Instituttet

 

Fotos: Michelle Rasmussen