Foredrag af Michelle Rasmussen den 2. marts 2006:

Introduktion til Lyndon LaRouches begreb om fysisk økonomi

mp3-fil af foredrag og diskussion

(illustrationer følger i denne fil)

 

 Lyndon LaRouche med medlemmer af LaRouche Ungdomsbevægelsen

 

Introduktion: Prometheus af Æschylos

Æschylos

 

 Prometheus

 

 

Men hører nu, hvad skyld jeg har mod mennesken:

Prometheus: ..gav jeg ogsaa ilden dem.

Chor: Besidde døgnets væsner ildens flamme nu?

P: Ja den vil vistnok mange kunster lære dem.

 

P: hør hvordan jeg danned dem,

som før var sløve,

til forstandighed og sjelekraft.

Thi fordum, om end seende, de saae dog ei,

og hørende de fatted ei,

men længe alt, lig drømmebilleder, de blandte alting blindt tilsammen.

 

Jeg lærde dem at bygge stenhuse, med solvarme

Tømmerværk

Tegn for årstiderne gennem stjernernes bevægelse

Talernes kunst

Skrifttegn

Erindring, moderen til enhver kunst

Hvordan man kan få stærke dyr til at trælle under aag, med kroppens kraft de kunde spare manden mangen tung besvær,

Sejlvinget fartøj til at flyve vidt på hav

Lægedom ved hvilke hver en sygdom kikkrest drives bort.

Hvad dybt der er i jordens skjød hengemt til gavn for mennesket, selv sølv, guld, jern og kobber

 

Deslige kunster har jeg arme fundet op for jordens børn.

 

Fra Prometheus stammer hver en kunst blandt jordens børn.

 

 

 

Vernadskys 3 katagorier + LaRouches 4. domain

 

Vernadsky

 

 

 

 

 

Minik Rosing

 

Cyanobakteria – (blå-grøn alge)

Basalt

Forvitrede

(Se link til programmet med Minik Rosing i slutning af dette dokument)

 

 

(efter 49 minutter)

Revolutioner i kraft kilder/

hvordan måler vi økonomisk vækst?:

 

 

(illustrationer følger:)

B. dampmaskine:

 

Leonardo  

 

Leibniz

 

Ikke bare vægt gange hastighed men vægt gange hastighed i anden potens

F=mv        1 x 5  = 5

F=mv²      1 x 5² = 25

 

C. elektricitet

Benjamin Franklin (maling af West)

 

 

H.C. Ørsted

 

(1:09 timer)

 

Hvordan måler man økonomien?

 

potential relativ befolknings tæthed

 

Lineært:

10+10=20

kontra

ikke-lineært:

 

3000

 

 

 

 

 

 

 

        100  110

 

 

 

1 2 3

 

 

 

 

øgningsrate af øgning af 
potential relativ befolknings tæthed

ingen øgning af øgningsraten:

A    10%   B    10%   C

øgning af øgningsraten:

 

                                                   5000%   D        

 

 

 

 

 

 

 

        100%   C

 

 

A   10%   B

 eller: A  2%  B  3%  C  5%  D  10%  E 

 

T= totalt fysisk-økonomisk output

v= variabel kapital –- befolkningens forbrug

c= konstant kapital – maskiner, infrastruktur

 

 T                 T    (er vokset mere end c+v)

c+v             c+v   (er vokset)

tidspunkt     tidspunkt

1                 2

 

Den eurasiske Landbro

 

 

 

 

Oaseplan for Sydvestasien

 

 

Foreslåede og eksisterende linjer

 

 

Efterskrift fra Michelle Rasmussen til foredrag/diskussion om naturressourcer:  

"LaRouche har fornyeligt understreget, at vi er nået til et tidspunkt, hvor vi, specielt hvis vi vil sikre en bedre levestandard for den fattigere del af verden som f.eks. de 70% af den kinesiske og indiske befolkning, som lever under miserable vilkår, må opdage og skabe nye kunstige ressourcer, og udvikle nye metoder til bedre at kunne udnytte de eksisterende ressourcer.  Det er udfordringen, når vi skal sikre fremtiden, og er et problem som Danmark, der ikke har særligt mange eksisterende naturressourcer, kan yde vigtige bidrag til at løse."

 

Klik på “video presented at the webcast” i venstre side på følgende link:

Link til film om magnetsvævetoglinen i Shanghai

For yderligere oplysning:

"PRINCIPLES OF PHYSICAL ECONOMY Eurasian Infrastructure and the Noösphere" af Jonathan Tennenbaum:

"Den klassiske kunstart kaldet fysisk økonomi" af Lyndon LaRouche

"Hvad er Fysisk Økonomi?" af Jonathan Tennenbaum

"How to Capitalize a Recovery" af Lyndon LaRouche

DR2s program Viden Om med Minik Rosing